تبلیغات
جبل النور
                       
 
   

51. مهران  درویشی متولی     فرزند اکبر     تاریخ وصیت نامه25/22/1365

   

   نماز را امام جمعه  ی  بهشهر بخواند.

   

52. رامین دفتری       فرزند پرویز          تاریخ شهادت  23/12/1365

   

   می خواهم بر پیکر  من امام جمعه ی  محترم مان حاج آقا سید  صابر جباری نماز بخواند.

   

53. غلام رضا دهقانی رستمی        فرزندقربانعلی      تاریخ شهادت 16/8/1361

   

  نمازمرا آیت الله  جباری امام جمعه ی  بهشهر بخواند.

   

54. عباس علی رامیان رستمی     فرزند عیسی       تاریخ شهادت 25/11/1364

   

   امام جمعه ی  محبوب را احترام بگذارید . قدر این شخصیت بزرگ  اسلامی را بدانید ما ایشان را در جبهه از دهان رزمندگان گوشه و کنار ایران شناختیم  .خلاصه قدر این نعمت را بدانید .

   

55. حسین علی ربطی      فرزند عباس     تاریخ شهادت 19/18/1364

   

  نمازمرا حجت  الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهر اقامه نماید.

   

56. اسحاق رحمانی خلیلی     فرزند  حسن    تاریخ شهادت 21/12/1363

   

  نمازمرا امام جمعه  ی محترم شهرستان بهشهر سید صابر جباری بخواند و یک سخنرانی در مجلس ایراد نماید.

   

57. سید ناصر رستم کلایی     فرزند   سید علی اصغر     تاریخ شهادت 3/12/1360

   

   اگر به خواست خدا  در این راه به شهادت رسیدم ، نمازم را برادر سید صابر جباری امام جمعه ی     انقلابی  بهشهر بخواند.

   

58. غلامرضا رضایی    فرزند محمد علی       تاریخ شهادت 25/1/1365

   

   در خاتمه سخنرانی  و نماز بر پیکرم را جناب حجت الاسلام حاج سید صابر جباری امام جمعه    ی  محترم بخوانند.

   

59. ابوالفضل رفیعی     فرزند صحبت الله     تاریخ شهادت  9/6/1366

   

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم حاج آقا جباری بخوانند.

   

60. حجت الله رضیئی    فرزند  صحبت الله     تاریخ وصیت نامه9/12/1365

   

   نمازم را حاج آقا  سید صابر جباری می خوانند.

   

61.غلام رضا زهره منش رستمی   فرزند محمد صادق     تاریخ شهادت 10/8/1365

   

   نماز مرا امام جمعه  ی  شهرستان بهشهر یعنی حجت الاسلام  والمسلمین سید صابر جباری امید حزب الله منطقه بخواند.

   

62.سید یحیی ساداتی بالادهی    فرزندسید محمود      تاریخ وصیت نامه21/6/1365

   

  نماز مرا حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم این سید بزرگوار مظلوم همسنگر شهید مظلوم هاشمی نژاد بخواند و سخنرانی ایراد نماید  .

   

63.سید سجاد ساداتی      فرزند  سید احمد      تاریخ شهادت 29/9/1360

   

   نمازم را امام جمعه  ی  بهشهر بخواند.

   

64.قربانعلی ساداتی     فرزند محمد حسین       تاریخ وصیت  نامه6/10/1365

   

  نمازم را امام جمعه  ی  محبوب امت حزب ا... بهشهر حجت الاسلام  حاج آقا سید صابر جباری اقامه فرماید . کمال تشکر را از ایشان دارم.

   

65.صفرعلی سبحانی      فرزند حسن     تاریخ وصیت نامه25/12/1361

   

   نمازم را حجت  الاسلام سید صابر جباری بخواند .

   

66.حمید سراج   فرزند  محمد قلی  تاریخ شهادت 17/5/1363

   

   حجت الاسلام  جباری بر من نماز گزارد.

   

67.حسین سرمستی امامی     فرزند حبیب     تاریخ شهادت 1/5/1363

   

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بخواند.

   

68.محمد رضا سلیمی    فرزند اصغر  تاریخ شهادت 29/7/1363

   

   سخنرانی و نماز  مرا حجت الاسلام جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند.

   

69.سیاوش سهرابی      فرزنداسماعیل      تاریخ وصیت نامه24/10/1365

   

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم حجت الاسلام سید صابر جباری  بخوانند.

   

70.ذبیح الله شفاهی       فرزندعباس       تاریخ وصیت نامه12/9/1365

   

   در خواندن نماز  مراسم من توسط حاجی آقا جباری امام جمعه ی   محترم شهرستان بهشهر به عمل آید.

   

71.نورالله شکری امامی    فرزندحمید       تاریخ وصیت نامه  18/11/1364

   

   نمازم را حجت  الاسلام جباری به جای آورد.

   

72.رحمان صادقی   فرزند  محمد حسین      تاریخ شهادت 21/12/1363

   

   اگر لیاقت شهید  شدن را داشتم ، مرا آقای جباری در داخل قبر بگذارد و سخنرانی مراسم نماز را آقای  جباری بخواند.

   

73.محمد حسین طاطیان     فرزند قربان علی   تاریخ وصیت نامه  15/10/1366

   

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم شهرستان بهشهر حاج سید صابر جباری  به جا آورده و در صورت امکان در روز سوم ایشان سخنرانی نمایند.

   

74.محمدرضا عالمی       فرزند محمد           تاریخ شهادت  2/4/1366

   

   نمازم را امام جمعه  ی محترم بهشهر حاج آقا جباری بخواند.

   

 75.محمدرضا عامری  گرجی.    فرزند رمضان       تاریخ وصیت نامه4/4/1365

   

   نمازم را نور چشم  حزب ا... و خار چشم منافقین ، امام جمعه ی محترم شهرستان حاج سید صابر جباری بجا  آورد.

   

76.یوسف  عبداللهی   فرزند تقی      تاریخ وصیت نامه23/11/1363

   

   نمازمرا امام جمعه  ی  محترم سید صابر جباری بخواند.

   

77.علی اکبر عسگری مایانی فرزند عزیز         تاریخ وصیت نامه22/6/1365

   

   از حاج آقا جباری  می خواهم که تا آنجایی که می تواند و برای تان مقدور می باشد ،نمازم را بخوانید.

   

78.علیرضا عسگری   فرزند غلامحسین          تاریخ  وصیت نامه13/12/1364

   

   امام جمعه ی  محترم بهشهر حاجی آقا جباری نماز بخوانند و  سخنرانی نمایند.

   

 

   

79.اصغر عموزاد    فرزند حسین                تاریخ  شهادت 21/11/1364

   

   نمازمرا حجت  الاسلام والمسلمین سید صابر جباری بخواند.

   

80.اسماعیل عموزاد مهدیرجی فرزند  حسین علی            تاریخ وصیت نامه11/10/1365

   

   نمازم را سید  صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

   

81.اصغر عموزاد مهدیرجی فرزند  علی          تاریخ وصیت نامه14/4/1365 ساعت  5/11 روز دوشنبه

   

   نمازمرا حاج آقا  سید صابر جباری بخواند و سخنرانی ایراد نمایند.

   

82.علی اکبر عموزاد مهدیرجی فرزند یدالله           تاریخ وصیت نامه26/2/1364

   

   نمازمرا سید صابر  جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

   

83.محمدرضا عموزادی مهدیرجی فرزند علی    تاریخ شهادت 20/11/1364

   

  نمازم را حاج آقا  سید صابر جباری امام جمعه ی  محبوب شهرستان  بهشهر بخواند.

   

84.اسماعیل غلامی شهری فرزند  رمضان      تاریخ وصیت نامه15/12/1364

   

  نمازو سخنرانی مرا  حجت الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم  شهرستان بهشهر بخواند.   

   

85.عسگری غلامی شهری فرزند محمد تقی تاریخ  وصیت نامه  12/12/1364

   

   سخنرانی مرا امام  جمعه ی  بخواند و نماز هم امام جمعه ی  بخواند.

   

86.جواد غلامی قلعه  فرزند  جعفر   تاریخ  وصیت نامه  12/3/1363

   

   از امام جمعه ی محترم  بهشهر سید صابر جباری این بوی بهشتی می خواهم بر جنازه من نماز بخواند.

   

87.محمد حسین غلامی ولویی   فرزند رضا     تاریخ وصیت  نامه  8/8/1364

   

   مسئله ی دیگری که  لازم است این جا ذکر کنم ، راجع به نماز و سخنرانی بنده است ، البته لازم نیست نام  سخنران راذکر کنم ،  ولی برای این که مسئله  ای نماند جناب حجت  الاسلام والمسلمین سید  صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر را  جهت ادای نماز و سخنرانی در مراسم معرفی می نمایم .

   

88.محمد حسین فلاحی فرزند   محمد حسن   تاریخ وصیت  نامه  7/4/1364

   

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بهشهر بخواند.

   

89.قاسم علی فخاریان فرزند مسلم      تاریخ وصیت نامه8/1/1362

   

   امام جمعه ی  آقای سید صابر جباری نماز را بخواند و بعد از  نماز صحبت بکند و در مورد مقام شهیدان برای مردم شهید پرور بهشهر توضیح دهد.

   

90.حامد(فرهاد) فرحی    فرزند   احمد          تاریخ شهادت28/12/1362

   

   به همه ی شما  سفارش می کنم که نمازم را روحانی مبارز الگوی خط رهبر امام جمعه ی  و نماینده ی امام در شهرستان بهشهر حجت الاسلام  سید صابر جباری به جای آورد.

   

91.محمد مهدی فرقانی   فرزند غلام حسین     تاریخ  شهادت 23/10/1365

   

   اگر شهید شدم  مبلغ 2500 تومان نذر کردم به جّد امام خمینی  . باید آن مقدار را توسط امام جمعه ی محترم به  امام برسانید.

   

   برادر جان در  تشییع جنازه ام حاج آقا جباری عزیز سخنرانی بکند و نماز به جا آورد.

   

  92.عیسی فرهادی  فرزند اکبر             تاریخ وصیت نامه14/2/1364

   

  نمازمرا امام جمعه  ی  شهرستان بهشهر حجت الاسلام سید صابر  جباری اقامه نماید و برای مردم صحبت بفرماید(مصیبت اهل بیت خصوصاً مصیبت فاطمه ی زهرا  علیها السلام خوانده شود).

   

93.علی اصغر فلاح سورکی   فرزند علی اکبر   تاریخ  وصیت نامه24/1/1365

   

   خواهش می کنم که  سخنرانی و نماز مرا امام جمعه ی  محترم  بهشهر حجت الاسلام و المسلمین حاج سید صابر جباری برگزار نماید.

   

94.حسین فلاح قلعه.رمضان        تاریخ وصیت نامه8/5/1365

   

  نمازم را حاج آقا  جباری امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهر اقامه نمایند.

   

95.شبان علی فلاح   فرزند علی                تاریخ  وصیت نامه4/1/1367

   

  نمازم را امام جمعه  ی  محترم بهشهر حاج سید صابر جباری بخواند.

   

96.حسین فولادیان   فرزند عبدالله          تاریخ  وصیت نامه11/12/1363

   

   نمازمرا آقای سید  صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند .

   

97.رضا قاسمزادگان فرزند محمد            تاریخ وصیت نامه23/7/1361

   

   سخنی با نهادهای  انقلابی و امام جمعه ی  بهشهر : وحدت  را  در بین خودتان حفظ کنید که امت پشت سر  شماست.

   

98.سید طاهر قاسمی تروجنی فرزندسید نجیب تاریخ وصیت نامه20/4/1361

   

  نمازم را حاج آقا  سید صابر جباری بخوانند.

   

99.اسماعیل قدیری سارویی   فرزند شعبانعلی تاریخ  وصیت نامه15/10/1365

   

   در مراسم تشییع  جنازه ام امام جمعه ی  محترم شهر باشد تا  آخر مراسم بر سر بدنم او نماز بگزارد.

   

100.قربان علی قلندری فرزند  علی             تاریخ شهادت 26/12/1366

   

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بخواند

 
           
                       
                       
.: طراحی قالب وبلاگ شهید ابوعمار :.
یک عکس ، یک خاطره
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب