تبلیغات
جبل النور
                       
 
   

1. شهید علی عقیلی    تاریخ شهادت  : 30/9/1365

   

به قول امام جمعه ی  ،تقوا را پیشه کنید و نگذارید که شیطان در میان شما  نفاق و تفرقه بیندازد و شما را از مذهب و دین و قر آن دور کند و دشمن بر شما غالب شود  و ناموس و حیثیت شما را لکه دار کند.

   

وصیت میکنم که نماز مرا آقای سید صابر جباری بخواند.

   

2. شهید سید سعید ابراهیمی  فرزند سید علی اصغر   تاریخ  شهادت:17/10/1366

   

      نمازم  را امام جمعه ی  محترم بهشهر سید صابر جباری  بخواند.

   

3. شهید علی رضا احمد پور      فرزند   عبدالله   تاریخ شهادت:30/1/1366

   

    بر جنازه  ام امام جمعه ی  شهرمان نماز بگذارد.

   

4. شهید علی اکبر احمد پور     فرزند    عبدالله     تاریخ شهادت:2/2/1361

   

    نماز  مرا حاج آقا جباری امام محترم شهرستان بهشهر بخواند و سخنرانی مراسم سومم را حاج آقا  جباری و سخنران چهلم اگر حاج آقا جباری وقت داشتند خودشان سخنرانی بفرمایند و اگر نداشتند  هرکس راخودشان صلاحیت دیدند ،  دعوت کنند.

   

5. شهید امیر علی اسحاقی گرجی     فرزند   ابراهیم         تاریخ وصیت نامه :  18/12/1364

   

    نماز  و سخنرانی مرا روحانی خستگی ناپذیر و متعهد به اسلام و حزب الله واقعی ،نور چشم رزمندگان  حضرت حجت الاسلام حاجی سید صابر جباری امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهربخواند و سلام  مرا به او برسانید و به مردم بگوید وصیت شهدا

   

حمایت از جباری.

   

6. شهید محمد اسماعیل اجاقی    فرزند   علیجان   تاریخ شهادت:17/2/1366

   

. نماز تشییع  جنازم را امام جمعه ی عزیزمان سید صابر جباری بخواند   

   

   

 7. شهید محمد حسن آخوندی     فرزند   علی     تاریخ شهادت:4/4/1366

   

     امت شهید پرور بهشهر ، دنباله رو خط امام باشید  ، سنگر نماز جمعه ی  را خالی نکنید و پرچم دار  این غافله یعنی امام جمعه ی  را دوست داشته  باشید که به درد آوردن قلب این سید بزرگوار به درد آوردن قلب پیامبر بزرگوار اسلام  دفن  است.

   

8. شهید محمد علی احمدی    فرزند    داوود       تاریخ   وصیت نامه :   24/9/1365     

   

نمازم را امام جمعه ی بخواند.

   

9. شهید عل اکبر اسحاقیان    فرزند  غلامعلی       تاریخ   وصیت نامه : 15/6/1365

   

     نماز  و سخنرانی را امام جمعه ی  بخواند.

   

10. شهید صفرعلی  اسدی رستمی  فرزند ابوالقاسم   تاریخ   وصیت نامه:1360          

   

     نماز  مرا امام جمعه ی بهشهر بخواند.

   

11. شهید علی اصغر علمدار محله  فرزند محمد علی  تاریخ وصیت نامه : 14/9/1360

   

   سلام بر آیت الله سید صابر جباری امام جمعه ی بهشهر.

   

12. شهید ابراهیم افتخاری    فرزند   بابا          تاریخ   وصیت نامه : 16/3/1363

   

   نماز و سخنرانی مرا حجت الاسلام والمسلمین حاج  آقا سید صابر جباری بخواند.

   

13. شهید حیدر اکبری    فرزند   علی بابا        تاریخ   وصیت نامه : 10/11/1364

   

   نماز میت جسد مرا امام جمعه ی  محبوب حجت الاسلام حاج آقا جباری برگزار نمایند و  بخوانند.

   

14. شهید یوسفعلی الیاسی   فرزند  نورعلی   تاریخ   وصیت نامه : 29/5/1362

   

   نمازم را امام جمعه ی  محترم بهشهر حجت  الاسلام   جباری بخوانند.

   

15. شهید عبدالرضا آهنی    فرزند    احمد      تاریخ وصیت نامه :  13/12/1364

   

   نمازم را حاج سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر بخواند.

   

16. شهید صادق بابایی     فرزند علی نقی   تاریخ   وصیت نامه : 11/8/1365

   

   از برادر آقای سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر می خواهم که در روز تشییع  جنازه ام سخنرانی کند.

   

17. شهید بابک آبشار     فرزند   محمد         تاریخ شهادت :10/4/1365

   

   در تشییع جنازه ام نماز و سخنرانی توسط مرد مبارز  و پیرو خط امام یعنی آقای جباری صورت بگیرد.

   

18. شهید عباس علی باطبی  فرزند  علی  اکبر   تاریخ  وصیت نامه:13/6/1365

   

   سلام مرا به حاج آقا جباری برسانید . اگر شهید  شدم وصیت نامه ی بنده دست حاج آقا جباری می باشد . البته پست کردم نمی دانم دستش رسید  یا نه ، اگر نرسید محل دفن امام زاده علی اصغر کنار حمید.

   

   سخنرانی و نماز حاج آقا جباری.

   

19. شهید علی رضا باطبی    فرزند   علی اکبر   تاریخ   وصیت نامه 12 ظهر یکشنبه  30/3/1361  

   

   نمازم را امام جمعه ی  محترم بهشهر حجت الاسلام سید صابر جباری بخواند.

   

20. شهید علی باقری خلیلی    فرزند   محمد     تاریخ   وصیت نامه 6/12/1362

   

  اگر به شهادت  رسیدم ، نمازو سخنرانی مرا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

   

21. شهید سید جلال باقری   فرزند   سید عیسی       تاریخ شهادت 1366

   

  نماز مرا آقای جباری  بخواند.

   

22. شهید حسین علی بالویی    فرزند اصغر         تاریخ   وصیت نامه 25/5/1364

   

  نمازوسخنرانی مرا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

   

23. شهید نعمت براری تروجن    فرزند    قلی           تاریخ شهادت  19/3/1365

   

 امام جمعه  ی  محترم، حاج آقا جباری، من افتخار زیارت امام  نصیبم نشد، از شما می خواهم سلام مرا به امام برسانید و به جای من امام را ببوسید  .

   

 نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بهشهر بخواند.

   

24. شهید حیدر براری    فرزند   قلی       تاریخ   وصیت نامه   14/12/1360

   

 نماز  مرا امام جمعه ی  بهشهر بخواند.

   

25. شهید سید تبارک الله برهانی   فرزند  محمد رضا     تاریخ  وصیت نامه  3/1/1361

   

   وصیت می نمایم که  نمازم را برادرم آقا سید نصرا... برهانی بخواند و اگر ایشان نبودند جناب آقای  جباری امام جمعه ی  ی محبوب و محترم ما.

   

26. شهید سیدولی الله برهانی   فرزند   حبیب الله    تاریخ  وصیت نامه  14/3/1360

   

   نماز مرا حتماً  باید امام جمعه ی  بهشهر آقای جباری  بخواند.

   

27. شهید سید حسین بنی کاظمی  فرزند میرعبدالواحد تاریخ وصیت نامه 28/4/1364

   

   از امام جمعه ی  محترم می خواهم بر پیکرم نماز بگزارند.

   

28. شهید حسین تقی زاده     فرزند   مسلم    تاریخ شهادت  21/12/1363

   

   نماز مرا جناب  حجت الاسلام و المسلمین امام جمعه ی  محترم  شهرستان بهشهر حاج آقا جباری بخواند.

   

29. شهید عباس توکلی    فرزند    قربان علی      تاریخ   وصیت نامه 15/6/1362

   

   امیدوارم که سلام  مرا به امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر  حجت الاسلام جباری برسانید.

   

30. شهید رمضان جان پور    فرزند    حسین    تاریخ 20/1/1362

   

   در نماز های  جماعت و جمعه ی  شرکت کنید و امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر جناب حجت الاسلام جباری را  یارو یاور باشید ونیز نماز مرا ایشان (آقای جباری ) بخواند.

   

31. شهید عبدالرضا جباری    فرزند   محمد رضا    تاریخ   وصیت نامه   1/12/1363

   

   نماز مرا امام جمعه  ی  محبوب و محترم بهشهر حاج سید صابر جباری  بخواند و در مراسم تشییع جنازه ی من سخنرانی ایراد کند و در مراسم سومین روز  شهادتم مجدداً سخنرانی نماید.

   

32. رجب جعفر نژاد    فرزند  محمدقلی        تاریخ   وصیت نامه 22/12/1366

   

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم شهرستان بهشهر حجت الاسلام سید  صابر جباری بخواند.

   

 33. ابوطالب جلالی     فرزند   حسن          تاریخ   وصیت نامه 37/10/1364

   

   نمازم را امام جمعه  ی محترم شهرستان بهشهر جناب سید صابر جباری به جای آورد.

   

34. حمیدرضا حسن زاده گرجی     فرزند  حمیدرضا        تاریخ شهادت 30/4/1362

   

   از امام جمعه ی  بهشهر می خواهم که در مراسم تشییع جنازه ی من کمی سخنرانی بکند.

   

35. شهید سید قربان حسینی تازه آبادی     فرزند   سید رضا       تاریخ شهادت 6/5/1361

   

   همسرم، من که از  لحاظ مادی سرمایه ای ندارم تا در باره آن وصیت نمایم،فقط آن مقدار وجه نقد اندکی  است که در دفترچه دارم  که آن را هم اگر  بدان نیاز شدید داری ، خودت مصرفرزندنما، در غیر این صورت به حساب 444 امام جمعه ی   بهشهر واریز نمایید تا در راه بازسازی  مناطق جنگی مصرفرزندنمایند.

   

36. سید محمد حسینی کوهستانی    فرزند   سید رضا       تاریخ شهادت 1/12/1364

   

   نمازم را جناب  آقای سید صابر جباری بخواند و اگر برایش امکان دارد در هفتم یا چهلم من سخنرانی  کند.

   

37. شهید سید عباس   حسینی   فرزند سید جلال      تاریخ وصیت نامه : 13/6/1365

   

   امام جمعه ی  محترم نمازم را بخواند.

   

38.  احمدعلی حیدرپور اشرفی  فرزند شعبان علی تاریخ  وصیت نامه  23/10/1364ساعت5/10

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم بخواند و سخنرانی هم او بکند.

   

39. محمد تقی حیدری رستمی    فرزند  مصیبت     تاریخ شهادت 11/11/1365

   

   نمازم را خطیب و  سخنور توانا ، نماینده ی امام ، یار و یاور حزب ا... ، امام جمعه ی  مخلص و محبوب و محترم شهرستان بهشهر حضرت حجت  الاسلام سید صابر جباری اقامه نماید .

   

40. علیرضا حیدری    فرزندحسین  علی     تاریخ وصیت نامه  5/11/1365

   

   نمازم را روحانی  فداکار ، یار امام ،سخنران  زبردست و توانا  ، امام جمعه ی  محترم و محبوب  شهرستان بهشهر حجت الاسلام جباری اقامه نماید.

   

41. عباس خادمیان   فرزند علی  اصغر       تاریخ شهادت 27/7/1362

   

   اگر می شود نمازم  را امام جمعه ی  محترم بهشهر حجت الاسلام  سید صابر جباری بخواند.

   

42. محمدجواد خاکی    فرزند  تقی      تاریخ شهادت 28/12/1366

   

   از شما تقاضا  دارم نماز بر پیکرم را امام جمعه ی  محترم  بهشهر حاج سید صابر جباری بخواند.

   

43. میراصغر خالقی تروجنی    فرزند میرعابد         تاریخ وصیت نامه  25/6/1365

   

   اگر به درجه رفیع  شهادت نائل شدم نمازم را معلم اخلاق و راهنمای طریق حق ، نماینده ی امام بزرگوار  ،امام جمعه ی  محترم بهشهر ،حاج آقا سید  صابر جباری بخواند و از او تقاضا دارم هنگامی که خدمت امام مشرفرزندشدن عوضم دستش  را ببوسند.

   

44. علی اصغر خالقی مقدم    فرزند ابوالحسن      تاریخ  شهادت  4/1/1361

   

   نمازبنده را حجت  الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم  شهرستان بهشهر بخواند و این نظر خودم است.

   

45. عباسعلی خلج    فرزند  شعبانعلی         تاریخ شهادت 21/9/1365

   

  نماز مرا حاج آقا جباری  امام جمعه ی  محترم بخواند.

   

46. رحمت خلیل خلیلی     فرزند مصطفی        تاریخ وصیت نامه3/10/1364

   

  نمازمرا امام جمعه  ی  محترم بهشهر حجت الاسلام سید صابر جباری  بخواند و سخنرانی نماید و چند کلمه از گفته های من مستضعفرزندرا برای مسلمین بیان  کند.

   

47. علی خلیل خلیلی     فرزند  علی         تاریخ شهادت 23/1/1364

   

  دعا بجان امام و  مسئولین و بخصوص ائمه ی جماعات با لاخص امام جمعه ی  محبوب محترم بهشهر حجت  الاالسلام   سید صابر جباری را فراموش نکنید.

   

48. محمدرضا خندان     فرزند میرزا         تاریخ شهادت  4/7/1363

   

   نمازم را حاج آقا  جباری بخواند.

   

49. عبدالصاحب داوری      فرزند محمد حسین        تاریخ شهادت  9/11/1365

   

   برادرم سلام مرا  به امام جمعه ی  عزیز شهرمان نورچشم مان  حاج  آقا سید صابر جباری برسان.

   

   در ضمن نماز مرا  حاج آقا جباری خوانده و اگر امکان دارد در یکی از مراسم من صحبت کنند.

   

50. رسول درودی    فرزند  عزیز الله          تاریخ شهادت 22/11/1364

   

   در تشییع جنازه ام امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهرسید مظلوم بزرگوار حضرت حجت   الاسلام والمسلمین حاج سید صابر جباری  سخنرانی ایراد و نمازم را بخواند و در مجلس سوم و هفتم و اربعین و سالگرد برادر  حجازی و حاج آقا نور مفیدی نماینده حضرت امام و حاج آقا روحانی نماینده حضرت امام و  حاج آقا سلیمانی امام جمعه ی  بابلسر و خود  حاج آقا جباری سخنرانی و شرکت نمایند.

 
           
                       
                       
.: طراحی قالب وبلاگ شهید ابوعمار :.
یک عکس ، یک خاطره
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب